Disclaimer & privacy statement

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Functioneren van deze website

Chef99 stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Chef99 kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Chef99 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. 

Informatie op deze website & informatie van derden

Chef99 redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site. Ondanks de zorg die Chef99 besteedt aan de correcte invoer van gegevens door derden en alle andere informatie op deze site, kunnen onvolkomenheden voorkomen, waardoor Chef99 de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Chef99 kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en omissies van gegevens en informatie op deze site. Gebruikers/bezoekers van Chef99 kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de adresgegevens, locaties en contactgegevens zoals deze op Chef99 zijn gepubliceerd, noch kunnen zij rechten ontlenen aan de gevolgen van een eventuele transactie die voortvloeit uit deze informatie. Wanneer u twijfelt over de juistheid van gegevens, raden wij u aan contact op te nemen met de persoon of het betreffende bedrijf of instantie.

Chef99 bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door Chef99 niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat Chef99 de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Chef99 geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. De informatie en overige inhoud op Chef99 wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. 

Persoonsgegevens

Gegevens die gebruikers van deze website opgeven wanneer zij een Chef99 account aanmaken, worden door Chef99 in een database opgeslagen. Deze gegevens worden door Chef99 gebruikt voor:

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies beschadigen je computer of de bestanden die op jouw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om jouw computer te herkennen.

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen. Zo werkt deze site samen met bedrijven die het mogelijk maken om je op andere websites dan deze voor jou relevante reclame te tonen. Deze bedrijven bewaren de verzamelde interesses maximaal zes maanden; daarna wordt deze informatie vernietigd.

De cookies die adverteerders en website eigenaren inzicht geven in jouw interesses kun je aan- of uitzetten in www.youronlinechoices.eu/nl bij ‘Jouw instellingen’.  Je kunt daar ook aangeven welke bedrijven wel en welke niet je surfgedrag mogen vastleggen. Je kunt die ook met een druk op de knop organiseren. De cookies die jouw wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden kun je aan- of uitzetten via je browserinstellingen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Chef99 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Chef99 kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.